Webtoon BL/Yaoi Manga Manhua Đăng truyện

Không chốn yêu đương: Side Story 14 <Hết>

Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-0 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-1 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-2 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-3 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-4 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-5 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-6 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-7 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-8 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-9 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-10 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-11 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-12 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-13 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-14 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-15 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-16 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-17 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-18 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-19 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-20 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-21 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-22 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-23 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-24 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-25 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-26 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-27 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-28 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-29 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-30 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-31 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-32 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-33 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-34 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-35 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-36 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-37 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-38 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-39 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-40 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-41 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-42 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-43 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-44 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-45 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-46 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-47 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-48 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-49 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-50 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-51 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-52 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-53 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-54 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-55 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-56 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-57 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-58 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-59 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-60 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-61 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-62 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-63 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-64 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-65 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-66 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-67 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-68 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-69 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-70 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-71 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-72 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-73 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-74 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-75 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-76 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-77 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-78 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-79 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-80 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-81 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-82 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-83 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-84 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-85 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-86 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-87 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-88 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-89 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-90 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-91 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-92 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-93 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-94 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-95 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-96 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-97 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-98 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-99 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-100 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-101 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-102 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-103 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-104 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-105 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-106 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-107 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-108 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-109 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-110 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-111 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-112 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-113 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-114 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-115 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-116 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-117 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-118 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-119 Không chốn yêu đương-Side Story 14 <Hết>-120
Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Sắp xếp
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 15 2023/03/27 10:07
  chap này tính ra cx ngol Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 12 2023/03/27 10:00
  tội bot vl bị đì ghê vai Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 6 2023/03/27 09:46
  ko hiểu sao đọc mấy kiểu này t cứ bị uốn éo r ngại dùm bot ko í👽 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Pon's bị nghiện hỏny :)

  Chapter 26 2023/02/17 22:39
  mé thật, ịch từ sáng đến chiều Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Pon's bị nghiện hỏny :)

  Side Story 14 <Hết> 2023/02/26 05:26
  huhu, tiếc ghê=(( chưa chi đã hết r=(((((( Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Hủ nữ

  Chapter 53 2023/03/07 12:05
  trời má ơi bé Bot của tui 🥲 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Side Story 14 <Hết> 2023/02/28 15:55
  nghiện rồi mấy bà ơi Đáng yêu qué ! Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Pon's bị nghiện hỏny :)

  Chapter 24 2023/02/17 22:23
  ủa r đòi v mà? muốn j nx mă=))) Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 30.5 <Ngoại truyện> 2023/01/31 12:59
  chap này nhìu điều cute ghê ha =))))))) Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  ʚHieng Hiengɞ

  Chapter 64 <Kết thúc> 2023/01/20 23:25
  tác giả zẽ thiếu qá nhe, thiếu cái đám cưới:) Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Ph Phuongg Anh

  Side Story 5 2023/01/18 09:05
  nhìn con yêu dáng thì nuột mặt thì cưng như z thì phận làm mẹ đây sao dám gả con cho hổ được:") Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  material girl ☆彡

  2023/01/18 01:15
  dễ thương hết sức (//.//) những lúc anh bé gặp khó khăn trong công việc tim tui thắt lại luôn á huhu ;-; mà nét đẹp waaaa hợp tui 10000₫ trái tim tui rung rinh rung rinh Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Vy Hoàng

  Chapter 16 2023/01/18 00:52
  t k thích top ở giai đoạn đầu lắm kiểu như áp bức nhiều việc cho bot ấy, nhiều việc thế tạo rất nhiều áp lực cho bé nó, sức khỏe thì bị suy nhiệt r còn tâm lý nữa, t thấy sau khi top tỏ tình bot cx đâu chọc ghẹo hay làm gì top đâu, mà top có thể mang ý muốn trả thù chứ, t nghĩ làm thế thì hơi quá r ấy, cách trả thù thế thì t thấy k hay chút nào, xin lỗi vì nếu thấy t quá nhạy cảm hay sao đó Trả lời
  • Vy Nguyễn

   2023/02/11 21:11
   @Vy Hoàng top bị tổn thương lòng rự trọng ấy bạn =))) do lúc đó dáng top nhỏ quá vs gương mặt bị kính che nên bot bảo câu bot chỉ thích zai đẹp và chê top lùn =)))Trả lời
  • Zyy Nguyễn

   2023/01/26 20:03
   @Vy Hoàng oh vậy sao😏Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  BL Kween

  Side Story 14 <Hết> 2023/01/14 21:44
  hoàn gòi, đáng yêu không chịu được Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Khánh Hưng

  Tái bút 2023/01/14 16:42
  truyện hay kinh khủng, thích nhóm dịch truyẹnnghee lun ❤ Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Khánh Hưng

  [Phiên Ngoại] Merry Christmas 2023/01/14 16:21
  meri anh chịch là em mệt😉 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Khánh Hưng

  Chapter 26 2023/01/11 22:18
  trc khi ngủ đụs thằng nhỏ banh lỗ r, ngủ vẫn đút con đó vào lỗ đc, dậy thục tiếp :))) Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Uyên Trần Phương

  Chapter 38 2023/01/07 14:09
  Truyện ngọt xỉu ~ Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Van that Huynh

  Side story 8 2023/01/07 12:01
  OMG Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Bloody Mary

  Chapter 26 2023/01/05 23:42
  cái giá của việc bị con đĩ tình yêu quật Trả lời

Danh sách chương